Prečo potrebujemesprávnych kandidátov

Komunálna politika výrazne ovplyvňuje kvalitu každodenného života občanov na Slovensku. Do volených funkcií sa hlásia tisícky kandidátov a kandidátiek s ambíciou ovplyvňovať dianie v ich meste alebo obci. Zorientovať sa v tom, aké sú ich záujmy, je náročné. Správni kandidáti sú tu preto, aby vám uľahčili výber. Tí z kandidátov, ktorí sa rozhodnú prijať záväzok presadiť navrhnuté opatrenia, ukážu voličom, že im záleží na tom, aby samospráva na Slovensku fungovala lepšie, efektívnejšie a otvorenejšie. Čím viac Správnych kandidátov budeme na Slovensku mať, tým viac miest a obcí má šancu na zmenu v prospech občanov.

Viac o nás

Kto sme?

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť SGI a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené neziskové organizácie, občianske združenia a iniciatívy vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni. Zároveň sú presvedčené, že navrhované opatrenia pomôžu skvalitniť prácu samosprávy a vytvoria tak podmienky na rozvoj slovenských miest a obcí.

Inštitút SGI, Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Inštitút INEKO, INESS, Inštitút pre verejné otázky, Transparency International Slovensko, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)


Logá kampane

Logá kampane Správni kandidáti sú voľne dostupné pre všetkých kandidátov, ktorí sa rozhodli zapojiť do kampane. Nájdete ich tu, v prípade ak si ich potrebujete stiahnuť použite tento odkaz.

 • Ctibor Košťál

  projektový manažér a expert
 • Jakub Kmeť

  expert portálu Odkazprestarostu.sk
 • Veronika Frankovská

  PR koordinátorka kampane Správni kandidáti
 • Mário Čopák

  junior výskumník Inštitútu SGI
 • Ján Mazur

  expert Nádacie pre otvorenú spoločnosť
 • Martin Borko

  junior výskumník Inštitútu SGI
 • Ľudmila Orbánová

  junior výskumníčka Inštitútu SGI
 • Katarína Ďurecová

  junior výskumníčka Inštitútu SGI

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás