O projekte

Čítať ďalej

Projekt Správni kandidáti je nezávislým, nestraníckym a neziskovým projektom zoskupenia občianskych združení, mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív. Jeho cieľom je uskutočniť zmeny na lokálnej úrovni v prospech efektívnejšej a otvorenejšej samosprávy. Presadzuje deväť opatrení, k prijatiu ktorých sa kandidáti a kandidátky verejne zaväzujú počas predvolebnej kampane. Následne majú 12 mesiacov na ich prijatie, s tým, že ich úspešnosť bude vyhodnocovať expertný tím a miestni aktivisti.

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnia komunálne voľby. Do volených funkcií sa hlásia tisícky kandidátov a kandidátiek s ambíciou ovlyvňovať verejné dianie. Zorientovať sa v tom, aké sú ich záujmy, je náročné. O to viac, že celoslovenské médiá majú obmedzené možnosti informovať o komunálnej politike a mnohé lokálne médiá sú zase financované z rozpočtu miest, čím strácajú dôležitú nezávislosť a objektivitu. Kampaň Správni kandidáti je tu preto, aby vám uľahčila výber. Pre kandidátov a kandidátky do volených funkcií sme navrhli 9 opatrení, ktoré majú predpoklady prispieť k tomu, aby slovenské mestá a obce fungovali lepšie, efektívnejšie a otvorenejšie. Navrhnuté opatrenia reagujú na často sa vyskytujúce nedostatky a problémy vo fungovaní miest a obcí. Kandidáti a kandidátky na volených zástupcov miest a obcí majú možnosť sa prostredníctvom kampane Správni kandidáti zaviazať, že v prípade zvolenia budú tieto opatrenia presadzovať. Oslovenie Správny kandidát a Správna kandidátka môžu používať tí, ktorí sa zaviažu k naplneniu aspoň 7 z 9 opatrení. Na webe Správni kandidáti si môžete jednotlivé opatrenia preštudovať, rozhodnúť sa, ktoré sú pre vás prioritné a priebežne sledovať, či sa aj váš kandidát a kandidátka zaviazal k ich presadeniu. My budeme potom za vás sledovať, či a ako zvolení kandidáti a kandidátky držia svoje slovo a robia všetko pre to, aby sa opatrenia, ku ktorým sa prihlásili, dostali vo vašom meste či obci do života.

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás