V Starom Meste sa menil rokovací poriadok

Čítať ďalej

V mestskej časti Bratislava Staré Mesto na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa podarilo schváliť jedno z opatrení Správnych kandidátov, avšak nie každý Správni kandidát hlasoval za jeho prijatie.

V pondelok podvečer sme vás informovali prostredníctvom našej facebook stránky, že na zasadnutí mestskej časti Bratislava Staré Mesto sa bude prerokovávať 8. opatrenie Správnych kandidátov „Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy“, v rámci ktorého bolo našim cieľom presadiť možnosť aktívneho zúčastnenia sa občanov na rokovaniach zastupiteľstva a verejných komisií, podarilo sa.

Predkladateľmi návrhu boli: Ondrej Dostál, Viera Satinská, Veronika Remišová, Ivan Bútora a Matej Vagač, ktorým sa podarilo presadiť nasledovné opatrenia

  • úprava interpelácií poslancov tak, aby interpelácie bolo možné podávať nielen ústne priamo na rokovaní zastupiteľstva, ale aj písomne mimo rokovania zastupiteľstva (bod 7),
  • úprava postupu v situácii, keď starosta nepodpíše schválené uznesenie zastupiteľstva a pozastaví tak jeho výkon, tak, aby zastupiteľstvu bola poskytnutá reálna a účinná možnosť rozhodnúť, či svoje uznesenie v zákonom stanovenej dvojmesačnej lehote potvrdí (bod 4),
  • verejnosť rokovania komisií – Správni kandidáti (bod 1),
  • právo občanov vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva bez schvaľovania poslancami – Správni kandidáti (body 2 a 3),
  • zavedenie pravidelného bodu programu „vystúpenia občanov“ vždy o 16:00 (bod 5),
  • širšie zverejňovanie výstupov z činnosti zastupiteľstva (body 6, 8 a 9).

Opatrenie sa podarilo prijať v pomere: 11 (za) k 6 (proti) a 4 poslanci nehlasovali. Menovite kto a ako hlasoval si môžete pozrieť nižšie.

Hlasovanie č. 14: 27.10.2015 14:26 7. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: Štefan Bučko, Marta Černá, Martin Gajdoš, Peter Tatár
Za (11): Ivan Bútora, Miloš Domorák, Ondrej Dostál, Viktor Muránsky, Lucia Nicholsonová, Peter Osuský, Veronika Remišová, Viera Satinská, Martina Uličná, Matej Vagač, Tomáš Ziegler
Proti (6): Ľubomír Boháč, Martin Borguľa, Štefan Holčík, Miroslav Kollár, Kristián Straka, Jana Španková
Zdržali sa (0):   Halka Ležovičová, Barbora Oráčová, Vladimír Palko, Soňa Párnická
Nehlasovali (0):

Radi by sme touto cestou dali do pozornosti ešte dvoch poslancov, ktorí zabudli na to, že v rámci volebnej kampane do komunálnych volieb sa hrdo prihlásil ku kampani „Správni kandidáti“ Martina Borguľu, kedy vo svojom webovom profile sa prihlásil k opatreniam slovami: „So všetkými opatreniami sa stotožňujem, nakoľko spĺňajú moju predstavu o tom, ako by mala samospráva fungovať. Nachádzam v nich princípy, ktoré ja sám dodržiavam vo svojom prístupe k občanom. Sú to totiž opatrenia, ktoré si naši občania zaslúžia.“, a Kristiána Stranku, ktorý zase na svojom profile uviedol: „Rozumné opatrenia pre fungovanie transparentnej samosprávy. Aj tieto pomôžu Starému Mestu a obyvateľom ako v bežnom živote tak aj v hodnoteniach.“ no nakoniec pri „lámaní chleba“ sa vyjadrili jednoznačne proti možnosti vystúpení občanov na mestskom zastupiteľstve.

Znenie prijatého opatrenia si môžete prečítať tu: http://goo.gl/P3Qp8U


Martin Borko

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás