Rokovania komisií mestského zastupiteľstva v Piešťanoch sú verejné

Čítať ďalej

Dňa 12. februára 2015 na 1. zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, miestni poslanci okrem iného rozhodovali o sprístupnení rokovaní komisií mestského zastupiteľstva širokej verejnosti.

Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva bol na 1. zasadnutí jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami. Najzásadnejšou zmenou v štatúte oproti minulosti je umožnenie účasti verejnosti na rokovaní všetkých komisií pričom občania majú právo nielen sa na tomto rokovaní zúčastniť, ale aj vyjadriť sa k prerokovávanému bodu za podmienok určených štatútom (podľa §6 ods. 8 a 9).

V meste Piešťany boli v novembri 2014 do mestského zastupiteľstva zvolení mnohí nezávislí poslanci (19 z 21 poslancov). Šiesti z nich (Jozef Malík, Andrej Klapica, Tomáš Hudcovič, Eva Wernerová, Jozef Drahovský a Ján Jánošík) sa zaviazali v rámci projektu Správni kandidáti k deviatim opatreniam pre otvorenú a efektívnejšiu samosprávu. Súčasťou záväzku Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy bolo aj otvorenie komisií zastupiteľstiev verejnosti.

Pre funkčné obdobie 2014 – 2018 majú Piešťany 10 stálych komisií:

1. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok
2. Komisia pre financie a podnikanie
3. Komisia pre kultúru a názvoslovie
4. Komisia pre legislatívu a právo
5. Komisia pre životné prostredie
6. Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
7. Komisia pre školstvo a mládež
8. Komisia pre šport a rekreáciu
9. Komisia pre výstavbu a dopravu
10. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Mesto na svojej oficiálnej stránke pravidelne zverejňuje zápisnice a pozvánky na zasadnutia komisií. Posledná uverejnená pozvánka bola na mimoriadne zasadnutie komisie pre kultúru a názvoslovie, ktoré sa uskutočnilo začiatkom týždňa (9.3.2015).

Takisto ako v Trnave, by k väčšej otvorenosti a ústretovosti voči občanom prispelo ak by jednotlivé komisie v zápisniciach zo zasadnutí zverejňovali aj menovitý výpis o hlasovaní jej členov. Napriek tomu sú však Piešťany dobrým príkladom pre mestá, v ktorých sú komisie skryté pred zrakom verejnosti.

Matúš Lukačovič

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás
Projekt podporili:Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vytvorilo SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnost.
Za všetky údaje na stránke zodpovedá organizácia SGI. Všetky práva vyhradené SGI 2014.