Neobjektívne mestské noviny

Čítať ďalej

Mestské a obecné noviny by mali byť nástrojom na komunikáciu mesta a obce s občanmi, mali by objektívne informovať o tom čo sa v meste deje, čo miestna samospráva chystá a čo sa jej podarilo respektíve nepodarilo zrealizovať. Vplyv na samotný obsah novín majú redakčné rady, ktoré sú vytvárané na základe návrhu starostov a poslancov, čím sa vytvára vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Mnohí starostovia a poslanci tento vzťah využívajú neférovým spôsobom, chápu noviny inak, a to ako nástroj svojej prezentácie. Takýmto chápaním mestských novín volení zástupcovia dehonestujú základne poslanie novín, ktorou je objektívne informovanie čitateľov.

Príklady zlého chápania mestských novín netreba dlho hľadať. Medzi posledné prípady patria napríklad Petržalské noviny, ktoré vydáva Mestská časť Bratislava – Petržalka. Vyberáme pre Vás niekoľko citácií len z jednej strany Petržalských novín 21/2014 :

„Veľmi si vážime to, že pán starosta nám všestranne pomáha. Musím priznať, že náš súbor by také náročné pásmo, akým je Petržalská svadba, veľmi ťažko naštudoval bez podpory pána Bajana.“

„Keď som sa stretla so starostom či v Rade seniorov, alebo na rôznych podujatiach, páčilo sa mi, že sa s každým porozprával s ľudským prístupom a že sa problémy občanov snaží riešiť promptne, ak je to možné.“

„Vážený pán starosta, bola som naozaj milo prekvapená, ako rýchlo ste reagovali na moje upozornenie, že sa na Znievskej nevyprázdňujú koše na psie exkrementy.“

Ešte raz musíme upozorniť na to, že sa jednalo o dva rozdielne články a umiestnených na jednej strane mestských novín. Avšak takýchto príkladov by ste v Petržalských novinách našli viacero v rámci jedného vydania. Je správne keď vybratí kandidáti (vo väčšine prípadoch sú týmito kandidátmi starostovia a s nimi spriaznení poslanci) majú takúto komparatívnu výhodu oproti svojej konkurencií? Je skutočne nutné zverejňovať poďakovanie starostovi za expresné vyprázdnenie koša so psími exkrementami? Ďalším častým problémom sú aj komentáre prispievateľov, ktoré často krát vytvárajú negatívny obraz o konkurentoch starostov a poslancov, a tých súčasných vykresľujú v pozitívnom svetle. Takýto typ príspevkov pokladáme jednoznačne za predvolebnú kampaň predstaviteľov miest a obcí.

Preto prichádzame s opatrením, ktoré obmedzuje uverejňovanie takýchto PR aktivít volených zástupcov. Sme toho názoru, že miestne noviny majú informovať len o informáciách, ktoré samospráva musí respektíve potrebuje komunikovať občanom, ako napríklad informácie o verejných zhromaždeniach, kultúrnych a športových podujatiach a podobne. Všetky ostatné PR aktivity musia byť viditeľne oddelené a označené ako inzercia a spoplatnené podľa sadzobníka, ktorý musí byť rovnaký pre všetky inzerujúce subjekty. Ďalším opatrením, ktoré prinášame je možnosť zverejňovania krátkych „infospráv“, pod ktorými chápeme informácie spojené s chodom obce (napríklad miestne zastupiteľstvo sa rozhodlo revitalizovať zeleň...). Navrhujeme aby ich obsahom mohli byť len informácie z uznesení zastupiteľstva alebo iných oficiálnych dokumentov samosprávy. Zároveň v prípade uverejnenia takýchto „infospráv“ musí byť poskytnutá možnosť každému poslancovi vyjadriť sa k téme, kde mu bude poskytnutý rovnaký priestor ako ostatným poslancom, ktorý má slúžiť ako prostriedok spätnej väzby k občanovi prečo sa rozhodol alebo nerozhodol podporiť dané opatrenie.

Ak chcete aj vy prispieť k zmene, máte nasledujúce možnosti. Ako občan sa môžete pridať k našej iniciatíve a šíriť jej myšlienky. Viac informácií nájdete tu. Ako kandidát alebo kandidátka sa môžete k jednotlivým opatreniam pridať tu.

Martin Borko

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás