Mimovládky začínajú monitorovať zvolených kandidátov

Čítať ďalej

K iniciatíve mimovládnych organizácií sa pred komunálnymi voľbami pripojilo takmer 1000 kandidátov. Necelých 40 percent z nich získalo mandát a budú tak celý rok pod dohľadom expertov a verejnosti, či svoje záväzky dodržia.


K iniciatíve mimovládnych organizácií sa pred komunálnymi voľbami pripojilo takmer 1000 kandidátov. Necelých 40 percent z nich získalo mandát a budú takcelý rok pod dohľadom expertov a verejnosti, či svoje záväzky dodržia.

Až v 216 mestách a obciach Slovenska budú nasledujúce štyri roky pôsobiť Správni kandidáti. Viac ako milión obyvateľov má šancu na pozitívnu zmenu, keďže sa ich súčasný primátor alebo starosta podpísal pod opatrenia iniciatívy. Mestom s najvyšším počtom Správnych kandidátov, ktorí majú od tohto roka vplyv na jeho chod, je Bratislava, kde tvoria až tretinu mestského zastupiteľstva. Spolu s Bratislavou majú Správneho primátora aj tri ďalšie krajské mestá a to Trnava, Trenčín a Prešov. Mimo krajských miest majú Správni kandidátinajväčšie zastúpenie v Kežmarku, Malackách, v Piešťanoch, či Kysuckom Novom Meste. „Teší nás volebný úspech kandidátov, ktorí si uvedomujú dôležitosť opatrenía nevyhnutnosť zmien v našich mestách a obciach. Veríme, že budú svojou aktivitou motivovať aj ďalších k presadeniu opatrení, ktoré posunú samosprávy dopredu.“ uviedol Ctibor Košťál, projektový manažér iniciatívy.

Takmer polovicu prihlásených Správnych kandidátov tvoria nezávislí, napriek tomu, že pri celkovom počte kandidátov v komunálnych voľbách je ich pomer nižší.

Za projektom stojí združenie neziskových organizácií a občianskych iniciatív načele s Inštitútom SGI a portálom Odkazprestarostu.sk. Ich experti identifikovali 9 opatrení pre transparentnejšie, efektívnejšie a otvorenejšie mestá a obce. Medzine patria napríklad otvorenejšie verejné obstarávania tovarov a služieb, jasné pravidlá prideľovania nájomných bytov, odpolitizovanie obecných novín, či obsadzovanie pozícií podľa jasných a objektívnych kritérií. Počas nasledujúcich dvanástich mesiacov ponúka expertný tím iniciatívy Správni kandidáti bezplatné konzultácie pre zvolených zástupcov, ktorí majú záujem o presadenie zmien vsamosprávach. Zároveň budú experti spolu s verejnosťou dohliadať na zvolených kandidátov a kontrolovať, či svoje záväzky dodržia. Po roku tak budemať verejnosť možnosť vidieť, kto z kandidátov svôj sľub nedodržal a kto naopak svojimi aktivitami napĺňa to, k čomu sa zaviazal.

Viac informácii o iniciatíve Správni kandidáti nájdete na:
www.spravnikandidati.sk
www.spravnikandidati.sk/opatrenia
Kontakt pre médiá: Veronika Frankovská PR koordinátorka kampane Správni kandidáti
Inštitút SGI frankovska@spravnikandidati.sk
0904 308 192
0910 444 636


SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás