Detailná analýza prvej fázy Správnych kandidátov

Čítať ďalej

Prinášame vám detailnú analýzu prvej fázy iniciatívy neziskových organizácií pod názvom Správni kandidáti. Tá je ohraničená oficiálnym spustením iniciatívy 1.októbra 2014 a dňom komunálnych volieb 15.novembra 2014.

V rámci iniciatívy sa kandidáti a kandidátky na poslancov, starostov a primátorov vo všetkých mestách a obciach SR mohli prihlásiť k 9 opatreniam, ktoré vypracovali experti neziskových organizácií s cieľom zvýšiť verejnú kontrolu cez otvorenejšie a efektívnejšie samosprávy. Opatrenia sa zaviazali presadzovať v prípade zvolenia v období do 12 mesiacov od komunálnych volieb.

V uvedenom období sa cez webstránku iniciatívy www.spravnikandidati.sk prihlásilo k opatreniam 961 kandidátov a kandidátiek v 312 samosprávach. Z toho 755 kandidátov kandidovalo na post poslanca. Úspešnosť kandidátov na poslanca dosiahla 38,01 % (288 zvolených) . Na starostov a primátorov kandidovalo 324 Správnych kandidátov s úspešnosťou 16,35% (53 kandidátov), z nich 35 bolo nezávislých kandidátov.

Celková úspešnosť kandidátov, ktorí sa pridali k iniciatíve Správni kandidáti bola 35,48% pri 341 zvolených kandidátov* na pozície poslancov a starostov/primátorov.

Za úspech považujeme zvolenie štyroch z ôsmich (50%) krajských primátorov, ktorí sa pridali k opatreniam iniciatívy, konkrétne v mestách Bratislava, Prešov, Trnava a Trenčín. Na úrovni okresov sa podarilo Správnym kandidátom byť úspešní v 17 zo 79 (21,05%), konkrétne v mestách Banská Štiavnica, Hlohovec, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Myjava, Poprad, Sabinov, Senec, Senica, Stará Ľubovňa, Bratislava IV, Bratislava I, Prešov, Trnava a Trenčín.

Z 138 miest na celom Slovensku sa do kampane Správni kandidáti prihlásili kandidáti z 104 miest, z toho máme v 57 mestách aspoň jedného úspešného kandidáta, ktorý bude presadzovať opatrenia Správnych kandidátov. Podobná situácia je aj v 101 obciach, ktoré nemajú štatút mesta. Okrem počtu miest a obcí je zaujímavé sa pozrieť na počet ľudí žijúcich v okresných mestách s aspoň jedným Správnym kandidátom. Je ich 1 192 364 (22%). Pri čom keby sa pozrieme na celkovú úspešnosť v mestách skrz Slovensko, tak takmer trištvrte ich obyvateľov má v zastupiteľstve, alebo na čele samosprávy Správneho kandidáta (70,65%). Medzi najúspešnejšie samosprávy kde je najväčšie zastúpenie Správnych kandidátov patria napríklad Bratislava - Devínska Nová Ves (41,6 %), Bratislava – Nové Mesto (28 %), Kežmarok (28 %) či Piešťany (21 %).

Sledovanie politickej afiliácie je skomplikované o skutočnosť, že politickú príslušnosť si pri prihlasovaní určovali samotní kandidáti. Mali možnosť zaznačiť viacero strán koalície, avšak mohli len niektoré alebo len jednu, konkrétne tú, ku ktorej mali najbližšie. Rovnako sme mali aj prípady kedy sa nezávislí kandidáti na kandidátke politických strán označili ako nezávislí. To sťažuje presnú identifikáciu kandidujúcich, avšak manuálna kontrola úspešných kandidátov nám umožnila ich správne označenie. V boji o kreslo starostu respektíve primátora uspelo až 35 nezávsilých kandidátov (66,03%). V zastupiteľstve na mandát dosiahlo až 115 kandidátov, ktorí sa nehlásili k žiadnej politickej strane (39,93%).

Ďalším zaujímavým faktom je, že úspešnejšie boli ženy ako muži. Pri porovnaní percentuálnej úspešnosti, takmer každej štvrtej žene z desiatich, ktorá sa zapojila do kampane Správni kandidáti sa podarilo uspieť (38,16 %), pri čom úspešnosť mužov bola o niečo nižšia, v priemere každý tretí z kandidát z desiatich uspel (32,75 %).

Z hľadiska úspešnosti krajov najviac sa percentuálne darilo Trnavskému samosprávnemu kraju kde sa podarilo uspieť 38 kandidátov z 87 (43,67 %), ktorého nasledoval Bratislavský samosprávny kraj, kde uspelo 97 kandidátov z 230 (42,17 %). Na opačnej stránke rebríčka skončil Košický samosprávny s 28 zvolenými kandidátmi z 93 (28,88 %) a Nitriansky samosprávny kraj, kde len 20 kandidátom z 90 sa podarilo dosiahnuť mandát (22,22%). Nižšie si môžete pozrieť podrobnejšie štatistiky na úrovni krajov.


Samosprávny krajPočet správnych kandidátovPočet zvolených poslancovPočet zvolených starostov / primátorovPercentuálna úspešnosť
Trnavský samosprávny kraj8729943, 67 %
Bratislavský samosprávny kraj 23083742,17 %
Žilinský samosprávny kraj9127535,16 %
Trenčiansky samosprávny kraj122281130,08 %
Prešovský samosprávny kraj11328630,08 %
Košický samosprávny kraj9322628,88 %
Banskobystrický samosprávny kraj13527926,6 %
Nitriansky samosprávny kraj9019122,22 %Pri porovnaní úspešnosti krajských miest celkové poradie je takmer totožné. K jedinej zmene v prípade Bratislavy (33,33 %), ktorá predbehla Trnavu (32,26%) a v prípade Banskej Bystrice, ktorá obsadila štvrtú priečku (29,03 %). Nižšie si môžete pozrieť podrobnejšie štatistiky na úrovni krajských miest.

Krajské mestoPočet správnych kadidátovPočet poslancov celkovoMáme primátora?Percentuálna úspešnosť v zastupiteľstve
Bratislava1545Áno33,33%
Trnava1031Áno32,26%
Trenčín825Áno32,00%
Banská Bystrica931Nie29,03%
Prešov531Áno16,13%
Žilina531Nie16,13%
Košice641Nie14,63%
Nitra431Nie12,90%


Ctibor Košťál, Martin Borko


* v tomto čísle sú aj kandidáti na starostov, ktorí kandidovali aj na pozíciu poslanca, pri čom boli úspešní len ako poslanci. Číslo zahŕňa aj kandidátov do mestského zastupiteľstva v BA a KE.

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás